Bộ đếm (counter) Omron

Results 1 - 10 of 10

Bộ đếm

H7BX-A

Bộ đếm đa năng 1 trạng thái, kích thước 72x72mm

H7BX-AW

Bộ đếm đa năng 2 trạng thái, kích thước 72x72mm

H7CX-A-N

Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước ...

H7CX-AD-N

Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước ...

H7CX-AW-N

Bộ đếm đa năng hai trạng thái, hiển thị số, kích thước 48 x ...

H7CZ-L8

Bộ đếm đa năng, hiển thị số LCD

H7CZ-L8D1

Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số

H7EC-N

Bộ đếm tổng, tốc độ 30Hz/1kHz, kích thước 24x48mm

H7ER-N

Bộ đo tốc độ vòng quay

H7ET-N

Bộ đếm thời gian, kích thước 24x48mm

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408