Cảm biến từ Omron

Cảm biến tiệm cận (Proximity sensors) sử dụng dao động tần số cao để phát hiện vật. Loại điện cảm phát hiện vật kim loại từ tính hoặc không từ tính; loại điện dung phát hiện vật không kim loại và kim loại.

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408