Page 1 of 2
Results 1 - 24 of 34

E3S

E3S-AD11

Loại khuếch tán 0.2m, ngõ ra NPN

E3S-AD12

Loại khuếch tán 0.7m, ngõ ra NPN

E3S-AD17

Loại khuếch tán 0.7m, ngõ ra NPN, sử dụng đầu nối M12

E3S-AD21 2M

Loại khuếch tán 0.2m, ngõ ra NPN. Chức năng turbo, timer

E3S-AD32 2M

Loại khuếch tán 0.7m, ngõ ra PNP

E3S-AD37

Loại khuếch tán 0.7m, ngõ ra PNP, sử dụng đầu nối M12

E3S-AR21 2M

Loại phản xạ gương 2m, ngõ ra NPN, chức năng turbo, timer

E3S-AR41 2M

Loại phản xạ gương 2m, ngõ ra PNP, chức năng turbo, timer

E3S-AT11 2M

Loại thu-phát 7m, ngõ ra NPN

E3S-AT21 2M

Loại thu-phát 7m, ngõ ra NPN. Chức năng turbo, timer

E3S-AT31 2M

Loại thu-phát 7m, ngõ ra PNP

E3S-AT41 2M

Loại thu-phát 7m, ngõ ra PNP. Chức năng turbo, timer

E3S-AT66

Loại thu-phát 7m, ngõ ra NPN, sử dụng đầu nối M12

E3S-AT86

Loại thu-phát 7m, ngõ ra PNP, sử dụng đầu nối M12

E3S-CD11 2M

Loại khuếch tán 0.7m, chịu được môi trường dầu, nước

E3S-CD12 2M

Loại khuếch tán 2m, chịu được môi trường dầu, nước

E3S-CD61 2M

Loại khuếch tán 0.7m, chịu được môi trường dầu, nước

E3S-CD62 2M

Loại khuếch tán 2m, chịu được môi trường dầu, nước

E3S-CR11 2M

Loại phản xạ gương 3m, chịu được môi trường dầu, nước

E3S-CR61 2M

Loại phản xạ gương 3m, chịu được môi trường dầu, nước

E3S-CT11 2M

Loại thu-phát 7m, chịu được môi trường dầu, nước

E3S-CT61 2M

Loại thu-phát 7m, chịu được môi trường dầu, nước

E3S-DCN21

Cảm biến đọc vạch màu. Ngõ ra NPN

E3S-DCP21-IL2

Cảm biến đọc vạch màu. Ngõ ra Push-Pull, IO-Link

Page 1 of 2

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408