Results 1 - 6 of 6

E3ZM

E3ZM-B61T 2M

Cảm biến dò chai nhựa trong suốt

E3ZM-D62 2M

Phản xạ khuếch tán 1m, NPN

E3ZM-R61 2M

Phản xạ gương 4m, NPN

E3ZM-T61 2M

Thu-phát 15m, NPN

E3ZM-V61 2M

Cảm biến đọc vạch màu. Ngõ ra NPN

E3ZM-V81 2M

Cảm biến đọc vạch màu. Ngõ ra PNP

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408