Results 1 - 16 of 16

A22

A22-FB-11M

Nút nhấn đen không đèn

A22-FG-11M

Nút nhấn xanh không đèn

A22-FR-11M

Nút nhấn đỏ không đèn

A22-FW-11M

Nút nhấn trắng không đèn

A22-FY-11M

Nút nhấn vàng không đèn

A22E-M-11

Nút nhấn khẩn cấp không đèn

A22K-2M-11

Khoá chuyển mạch 2 vị trí

A22L-GG-24A-11M

Nút nhấn có đèn, LED xanh 24VDC

A22L-GR-24A-11M

Nút nhấn có đèn, LED đỏ 24VDC

A22L-GY-24A-11M

Nút nhấn có đèn, LED vàng 24VDC

A22S-2M-11

Công tắc 2 vị trí, không đèn

A22S-3M-11

Công tắc 3 vị trí không đèn

A22W-2MG-24A-11

Công tắc hai vị trí có đèn, màu xanh

A22W-3MR-24A-11

Công tắc 3 vị trí có đèn, màu đỏ

M2BJ-B24-D

Còi báo, tần số 2kHz

M2BJ-B24B-D

Còi báo, tần số 4kHz

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408