Results 1 - 3 of 3

Màn hình NP

NP3-MQ001B

Màn hình đơn sắc 3.8", 6 phím chức năng

NP5-MQ001B

Màn hình đơn sắc 5.7", 6 phím chức năng

NP5-SQ001B

Màn hình màu 5.7", 6 phím chức năng

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408