Results 1 - 12 of 12

Màn hình NV

NV3Q-MR21

Màn hình đơn sắc 3.6”, ánh sáng nền trắng, hồng, đỏ. Cổng ...

NV3Q-MR41

Màn hình đơn sắc 3.6”, ánh sáng nền trắng, hồng, đỏ. Cổng ...

NV3Q-SW21

Màn hình màu 3.6”, ánh sáng nền trắng. Cổng truyền thông ...

NV3Q-SW41

Màn hình màu 3.6”, ánh sáng nền trắng. Cổng truyền thông ...

NV3W-MG20-V1

Màn hình đơn sắc 3.1”, ánh sáng nền xanh, cam, đỏ. Cổng ...

NV3W-MG40-V1

Màn hình đơn sắc 3.1”, ánh sáng nền xanh, cam, đỏ. Cổng ...

NV3W-MR20-V1

Màn hình đơn sắc 3.1”, ánh sáng nền trắng, hồng, đỏ. Cổng ...

NV3W-MR40-V1

Màn hình đơn sắc 3.1”, ánh sáng nền trắng, hồng, đỏ. Cổng ...

NV4W-MG21

Màn hình màu 4.6”, ánh sáng nền xanh, cam, đỏ. Cổng truyền ...

NV4W-MG41

Màn hình màu 4.6”, ánh sáng nền xanh, cam, đỏ. Cổng truyền ...

NV4W-MR21

Màn hình màu 4.6”, ánh sáng nền trắng, hồng, đỏ. Cổng ...

NV4W-MR41

Màn hình màu 4.6”, ánh sáng nền trắng, hồng, đỏ. Cổng ...

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408