(Sản phẩm đã hết sản xuất)

Results 1 - 15 of 15

Biến tần 3G3MX

3G3MX-A2002

Biến tần 200W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A2004

Biến tần 400W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A2007

Biến tần 750W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A2015

Biến tần 1.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A2022

Biến tần 2.2kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A2037

Biến tần 3.7kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A2055

Biến tần 5.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A2075

Biến tần 7.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A4004

Biến tần 400W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A4007

Biến tần 750W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A4015

Biến tần 1.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A4022

Biến tần 2.2kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A4037

Biến tần 3.7kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A4055

Biến tần 5.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX-A4075

Biến tần 7.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408