LEDVANCE-OSRAM

Ledvance-Osram

LEDVANCE là một công ty hàng đầu thế giới về
các sản phẩm chiếu sáng cải tiến và các giải pháp
chiếu sáng có điều khiển. Công ty phát triển từ mảng
sản phẩm chiếu sáng kinh điển của OSRAM và kết
hợp công nghệ chiếu sáng phổ thông truyền thống
với công nghệ hiện đại, đi trước thời đại.


Tên tuổi của chúng tôi phản ánh nguồn gốc của công ty
và kế hoạch của chúng tôi cho tương lai. LED là mảng hoạt
động cốt lõi của chúng tôi trong lĩnh vực chiếu sáng và
tầm quan trọng ngày càng cao của các sản phẩm dùng
đèn LED, trong khi ADVANCE thể hiện tham vọng của
chúng tôi trở thành một động lực thúc đẩy trong ngành
– trong ngành chiếu sáng và hơn nữa.


Chúng tôi có những mối quan hệ khách hàng rất bền vững,
lâu dài và có một mạng lưới phân phối hiệu quả với khả
năng tiếp cận thị trường xuất sắc trên toàn cầu. Chúng tôi
nắm rõ mọi yêu cầu của thị trường chiếu sáng nói chung
do đó chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu cá nhân của
khách hàng trực tiếp và gián tiếp của mình. Đối với chúng
tôi, cải tiến đèn không chỉ là một lời hứa. Nó còn là thái
độ. Trong một thị trường năng động, chúng tôi là đối tác
mạnh và linh hoạt của bạn trong việc cùng nhau vượt qua
những thử thách mới và mang lại cho bạn chất lượng có
được từ hơn 100 năm kinh nghiệm. LEDVANCE có thể là
một công ty mới nhưng tập thể của chúng tôi giống như
trước đây – chúng tôi nắm rõ thị trường và chúng tôi biết
bạn.