Results 1 - 9 of 9

G2R

G2R-1-S DC24

SPDT-10A,không đèn

G2R-1-SN AC24(S)

SPDT-10A, có đèn

G2R-1-SN DC24(S)

SPDT-10A, có đèn

G2R-2-S DC24

DPDT-5A, không đèn

G2R-2-SN DC24

DPDT-5A, có đèn

G2R-2-SND DC24(N)

DPDT-5A. Có đèn, diode

P2RF-05-E

Đế cắm 5 chân

P2RF-08-E

Đế cắm 8 chân

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408