SSR mức giá hợp lý, dòng tải 5A đến 90A
Chức năng Zero-cross chống ồn điện
Tích hợp Varistor chống nhiễu
Led chỉ thị hoạt động
Tiêu chuẩn: UL, CSA and TÜV

Results 1 - 7 of 7

G3NB

G3NB-205B-1 DC5-24

Tải 5A, 24-220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC

G3NB-210B-1 DC5-24

Tải 10A, 24-220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC

G3NB-220B-1 DC5-24

Tải 20A, 24-220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC

G3NB-225B-1 DC5-24

Tải 25A, 24-220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC

G3NB-240B-1 DC5-24

Tải 40A, 24-220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC

G3NB-275B-1 DC5-24

Tải 75A, 24-220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC

G3NB-290B-1 DC5-24

Tải 90A, 24-220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408