Rơ-le công suất, tiếp điểm 10A, 220VAC  (tải thuần trở)

Results 1 - 18 of 18

LY

LY2 AC200/220

Rơ-le 8 chân, DPDT-10A. 220VAC

LY2 DC24

Rơ-le 8 chân DPDT-10A. 24VDC

LY2N AC110/120

Rơ-le 8 chân DPDT-10A. 110VAC

LY2N AC12

Rơ-le 8 chân, DPDT-10A. 12VAC

LY2N AC220/240

Rơ-le 8 chân, DPDT-10A. 220VAC

LY2N AC24

Rơ-le 8 chân, DPDT-10A. 24VAC

LY4 AC200/220

Rơ-le 14 chân 10A, không đèn. 220VAC

LY4 DC24

Rơ-le 14 chân 10A, không đèn. 24VDC

LY4N AC100/110

Rơ-le 14 chân 10A, có đèn. 110VAC

LY4N AC12

Rơ-le 4PDT-10A, có đèn. 12VAC

LY4N AC200/220

Rơ-le 14 chân 10A, có đèn. 220VAC

LY4N DC100/110

Rơ-le 4PDT-10A, có đèn. 110VDC

LY4N DC12

Rơ-le 4PDT-10A, có đèn. 12VDC

LY4N DC24

Rơ-le 14 chân 10A, có đèn. 24VDC

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408