Results 1 - 11 of 11

MKS

MKS2P AC110

Rơ-le 8 chân tròn, 10A. 110VAC

MKS2P AC220

Rơ-le 8 chân tròn, 10A. 220VAC

MKS2P DC110

Rơ-le 8 chân tròn, 10A. 110VDC

MKS2P DC220

Rơ-le 8 chân tròn, 10A. 220VDC

MKS2P DC24

Rơ-le 8 chân tròn, 10A. 24VDC

MKS3P AC220

3PDT-10A, chân tròn

MKS3P DC110

3PDT-10A, chân tròn

MKS3P DC220

3PDT-10A, chân tròn

MKS3P DC24

3PDT-10A, chân tròn

PF083A-E

Đế cắm 8 chân tròn

PF113A-E

Đế cắm 11 chân tròn

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408