Rơ-le trung gian (rơ-le kiếng) Omron

Cuộn dây DC (xanh), AC (đỏ)
In trị số điện áp trên cuộn dây
Có chỉ thị cơ cho tất cả model
Tiêu chuẩn: RoHS, UL, CSA, and IEC (VDE certification)

Page 1 of 2
Results 1 - 24 of 25

MY-GS

MY2N-CR-GS AC100/110

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 110VAC

MY2N-D2-GS DC100/110

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 110VDC

MY2N-D2-GS DC220

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 220VDC

MY2N-D2-GS DC24

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 24VDC

MY2N-D2-GS DC48

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 48VDC

MY2N-GS AC100/110

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 110VAC

MY2N-GS AC12

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 12VAC

MY2N-GS AC220/240

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 220VAC

MY2N-GS AC24

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A), 24VAC

MY2N-GS DC12

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 12VDC

MY2N-GS DC24

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 24VDC

MY4N-CR-GS AC100/110

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A). 110VAC

MY4N-CR-GS AC220/240

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-5A). 220VAC

MY4N-D2-GS DC100/110

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A), 110VDC

MY4N-D2-GS DC12

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A), 12VDC

MY4N-D2-GS DC220

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A), 220VDC

MY4N-D2-GS DC24

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A). 24VDC

MY4N-D2-GS DC48

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A). 48VDC

MY4N-GS AC100/110

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A). 110VAC

MY4N-GS AC12

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A). 12VAC

MY4N-GS AC220/240

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A), 220VAC

MY4N-GS AC24

Rơ-le trung gian 14 chân (4PDT-3A). 24VAC

MY4N-GS DC100/110

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 110VDC

MY4N-GS DC12

Rơ-le trung gian 8 chân (DPDT-5A). 12VDC

Page 1 of 2

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408