drt2 da02

 Khối mở rộng DeviceNet, ngõ ra Analog x 2

Giá: 4.000.000 VNĐ

 

CRT1-ROS16

 Khối mở rộng CompoNet, ngõ ra Relay x 16

Giá: 4.500.000 VNĐ

 

C200H-IA121

 Khối mở rộng 8-AC input (100-120 VAC)

Giá: 1.500.000 VNĐ

 

C200H-DA001

 Khối ngõ ra Analog

 Giá: 4.500.000 VNĐ

 

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408