Results 1 - 6 of 6

NX1P2

NX1P2-1040DT

PLC 24-DI / 16-DO (NPN), điều khiển 6 trục

NX1P2-1040DT1

Omron PLC 24-DI / 16-DO (PNP), điều khiển 6 trục

NX1P2-1140DT

PLC 24-DI / 16-DO (NPN), điều khiển 8 trục

NX1P2-1140DT1

PLC 24-DI / 16-DO (PNP), điều khiển 8 trục

NX1P2-9024DT

PLC 14-DI / 10-DO (NPN), điều khiển 4 trục

NX1P2-9024DT1

PLC 14-DI / 10-DO (PNP), điều khiển 4 trục

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408