Results 1 - 6 of 6

CJ1 CPU UNITS

CJ1M-CPU13

Khối CPU 640 I/O Max.

CJ1M-CPU21

Khối CPU 160 I/O Max., trang bị sẵn 10 ngõ vào và 6 ngõ ra ...

CJ1M-CPU22

Khối CPU 320 I/O Max., trang bị sẵn 10 ngõ vào và 6 ngõ ra ...

CJ1M-CPU23

Khối CPU 640 I/O Max., trang bị sẵn 10 ngõ vào và 6 ngõ ra ...

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408