Results 1 - 10 of 10

CJ2 CPU UNITS

CJ2M-CPU11

Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps

CJ2M-CPU12

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps

CJ2M-CPU13

Khối CPU bộ nhớ chương trình 20K steps

CJ2M-CPU14

Khối CPU bộ nhớ chương trình 30K steps

CJ2M-CPU15

Khối CPU bộ nhớ chương trình 60K steps

CJ2M-CPU31

Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps, trang bị sẵn cổng ...

CJ2M-CPU32

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps, trang bị sẵn cổng ...

CJ2M-CPU33

Khối CPU bộ nhớ chương trình 20K steps, trang bị sẵn cổng ...

CJ2M-CPU34

Khối CPU bộ nhớ chương trình 30K steps, trang bị sẵn cổng ...

CJ2M-CPU35

Khối CPU bộ nhớ chương trình 60K steps, trang bị sẵn cổng ...

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408