Catalogue máy biến áp Đông Anh

Tiêu chuẩn áp dụng của sản phẩm máy biến áp

– MBA Đông Anh 1 pha có dung lượng từ 25 đến 100 kVA có các cấp điện áp 6,3; 10; 15; 22; 35/0,4 kV

– MBA Đông Anh phân phối 3 pha dung lượng từ 25 đến 10.000kVA, điện áp 6,3;10; 15; 22; 35 /0,4 kV với tổ đấu dây Y/yn hoặc D/yn.

– Máy biến áp của công ty chúng tôi được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC60076 : 2000; IEC60076-11 : 2006 TCVN 8525:2010. QĐ: 1011/3079/2608/5511, QĐ 8525-2015.

– Máy biến áp phân phối 3 pha dung lượng từ 25 đến 10.000 kVA, ba cấp điện áp 35(22); 35(10); 22(15); 22(10); 22(6,3)/0,4 kV với tổ đấu dây Y(Y)/yn ; Y(D)/yn; D(Y)/yn; D(D)/yn

– Máy biến áp trung gian 3 pha dung lượng 1.000 đến 10.000kVA có các cấp điện áp 35/22 kV; 35/15 kV; 35/10 kV; 35/ 6,3 kV; 22 /10 kV; 22/6,3 kV…

– Tổ đấu dây Y/y ;Y/d ; D/y ; D/d …

– Máy biến áp dầu có bình dãn nở dầu, MBA kiểu kín (Tự dãn nở), máy biến áp khô và MBA dùng dây dẫn đặc biệt có khả năng chống cháy lắp đặt cho các khu vực có yêu cầu đặc biệt về phòng chống cháy nổ.

Tải Catalogue Máy biến áp Đông Anh tại đây

Xem thêm: