công ty cổ phần sản xuất máy biến THẾ và tBĐ đông anh

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tổ 36 thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội

Điện thoại    :               0243.9989807

Mã số thuế  :               0106935042        

Hotline         : 0975613163

Email            : thietbimaybienap@gmail.com