Về chúng tôi

Công ty cổ phần sản xuất máy biến áp và thiết bị điện Đông Anh. chuyên sản xuất và phân phối máy biến áp 1 pha , 3 pha điện lực và thiết bị liên quan. Công ty thường xuyên có hu cầu tuyển dụng thêm nhân sự đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh

Chúng tôi luôn duy trì văn hóa công ty độc đáo tôn trọng sự khác biệt mỗi cá nhân. Công ty luôn xây dựng không gian và điều kiện để mỗi các nhân phát huy tiềm năng sáng tạo mỗi thành viên.

Công ty đầu tư đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, chú trọng xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nhân viên cả về vật chất lẫn tinh thần.